Persondatapolitik

Dataansvarlig:

Møhring Ellipse A/S

Kamgårdsvej 55

5690 Tommerup

CVR: 27526748

Sidst opdateret: 25 maj 2018 

I forbindelse med dine behandlinger hos Møhring Ellipse A/S er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

  

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi og hvad bruger vi dem til?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine kosmetiske behandlinger i forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage.

 Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

 

Grundlaget for vores behandling.

 Vores behandling af generelle kundedata fortages, fordi det er nødvending for af kunne opfylde aftalen om behandling og service

 

Videregiver vi dine oplysninger?

Vi videregiver ikke kundens personlige oplysninger.

 

Vi gemmer dine oplysninger i hvor lang tid?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

 

 

Dine rettigheder som registreret.

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

 

Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk 

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps

Vi gør alt for at bestræbe os på at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger

 

Ændringer i denne datapolitik

Den hurtige udvikling af internettet og regler omkring behandling af ændringer i GDPR (personlige data) vil betyde at ændringer kan forkommen hvis dette er nødvendigt.

Vi forbeholder os derfor retten til at opdater og ændre denne datapolitik

Sker dette vil opdateringsdatoen øverst blive ændret.